UA-90390788-1

Aanpakken bij verandermanagement

Aanpakken bij verandermanagement

Er zijn veel manieren om een veranderingsproces uit te voeren. Een eerste onderscheid is dat tussen gepland en spontaan veranderen.  Medewerkers hebben vaak uitstekend zicht op hun werk en op spontane aanpassingen die hun werk kunnen verbeteren. Prima als ze dat doen, maar wel risicovol als er onvoldoende zicht is op onverwachte gevolgen voor de organisatie. Zodra de veranderingen omvattender zijn en grotere risico´s met zich mee brengen, is gepland veranderen gewenst. Eerst bedenken, dan uitvoeren.

Bij een complex veranderingsproces maken wij in eerste instantie een keuze uit een ontwerpaanpak of een ontwikkelaanpak. Daarna verfijnen we onze aanpak nog zodat die naadloos aansluit bij de situatie.

Bij een ontwerpmodel stellen we vooraf zo nauwkeurig mogelijk vast welk doel gerealiseerd moet worden en hoe we dat het best kunnen realiseren. Welke activiteiten, welke medewerkers, hulpmiddelen, procedures en werkinstructies zijn er nodig zijn? Deze aanpak is mogelijk als de betrokkenen goed weten wat het gewenste resultaat is en helder zicht hebben op de weg die gevolgd moet worden.  De beheersbaarheid van het ontwerpproces moet groot zijn.

Het ontwikkelmodel gaat uit van de inventiviteit van medewerkers en flexibiliteit van de onderneming. Er is consensus over de ideale eindsituatie, maar men bepaalt in de loop van het proces stap voor stap welke activiteiten en resultaten nodig zijn om tot deze situatie te komen. Het doel moet steeds scherp in het oog gehouden worden. Bij organisaties in een snel veranderende omgeving kan de ontwikkelaanpak voorkomen dat het resultaat van het veranderingsproces alweer verouderd is bij oplevering.

TDDE heeft veranderingsmanagers die op basis van hun ervaring succesvolle aanpakken kunnen inzetten bij het uitvoeren van een veranderingsopdracht. Zij beschikken over een groot arsenaal aan praktische methoden en technieken die eerder uitgetest zijn.

Lees terug: Verandermanagement                        Lees terug: Waarom ?                        Lees terug: Aspecten                        Lees meer: Aandachtspunten

Contacteer ons

Print Friendly, PDF & Email