UA-90390788-1

Aandachtspunten bij complex verandermanagement

Aandachtspunten bij een complexe verandering

Indien besloten is een complex veranderingsproces te ontwerpen dan zal een verandermanager systematisch allerlei aandachtspunten na lopen.
Hier een aantal voorbeelden, in de praktijk zijn het er aanzienlijk meer.

Welke concrete doelstellingen moeten gerealiseerd worden?
Welke bedrijfsfuncties en gerelateerde systeemcomponenten betreft de verandering?
Welke afdelingen zijn bij de verandering betrokken en met welke onderlinge afhankelijkheden moet rekening gehouden worden?
Op welke tijden moeten welke bedrijfsfuncties gegarandeerd beschikbaar zijn?
Welke risico’s zijn aanvaardbaar en welke garanties zijn noodzakelijk?
Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn er nodig?
Welke bestaande best practices zijn relevant?
Zijn er meet- en regelsystemen om de veranderingen te monitoren?
Welke verbeterpunten en behaalde successen kunnen gecommuniceerd worden?
Is continue verbetering realiseerbaar?
Hoe kunnen de veranderingen het beste ingericht worden om de reguliere bedrijfsprocessen zo veel mogelijk door te laten gaan tijdens het veranderingsproces?

Lees terug: Verandermanagement                        Lees terug: Waarom ?                        Lees terug: Aspecten                        Lees terug: Aanpakken

Contacteer ons

Print Friendly, PDF & Email