UA-90390788-1

Waarom verandermanagement ?

Waarom verandermanagement ?

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Steeds vaker en indringender verandert de omgeving. Nieuwe technieken vragen om aanpassingen. Medewerkers komen en gaan.

Veel mensen hebben weerstand tegen veranderingen. Ze vrezen voor hun baan, ze zien hun werkzaamheden versimpelen, ze begrijpen niet goed wat nieuwe activiteiten van hen vragen.

Aan opleiding van medewerkers worden hogere eisen gesteld. Het werk verandert met als gevolg nieuwe werkplekken, andere functies, nieuwe collega’s, aanpassingen van het salaris en arbeidsvoorwaarden. Soms dreigt ontslag of pensioen.

Dit soort veranderingen leidt bij de betrokkenen vaak tot een proces met mogelijke fases van ontkenning, weerstand, ontwijkgedrag , opstandigheid, vluchtreacties en uiteindelijk berusting en zelfs oog voor nieuwe kansen. Als verantwoordelijke leidinggevenden kan men zulke processen gewoon laten gebeuren of men kan juist proberen ze te beïnvloeden, te beheren, te managen. Dat is een belangrijk aspect van verandermanagement.

Het gaat vooral ook om het planmatig realiseren van een gewenste organisatorische situatie met zicht op benodigde middelen en noodzakelijke activiteiten. Vaak met de eis dat het gewone werk doorgaat terwijl van iedereen ook tijd gevraagd wordt ten behoeve van de veranderingen.  Welke risico´s loopt de organisatie? Wat is het beste moment om met de veranderingen te starten?

TDDE helpt u graag bij dit proces. Wij begeleiden uw organisatie bij alle aspecten van verandermanagement: het bedenken van het veranderingsproces, besluitvorming, het uitvoeren van de veranderingen en het controleren, monitoren en evalueren van de veranderingen.

Lees terug: Verandermanagement                        Lees meer: Aanpakken                        Lees meer: Aspecten                        Lees meer: Aandachtspunten

Contacteer ons

Print Friendly, PDF & Email